Kontakt

Strona główna / Kontakt

Kontakt

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “LAZUR” Bożena Choina, Kazimierzówka 11A, 21 – 040 Świdnik,
  NIP 713-159-09-74, REGON 432385965
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług PW „Lazur” – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie PW “LAZUR” Bożena Choina, Kazimierzówka 11A, 21 – 040 Świdnik
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy